dilluns, 2 de juny de 2008

Cent senalles ensellades
de verdors i dents tallants
en marcades ben vestides
de regals per als més grans
doten certes d'intensives intencions,
clars de lluna i pantalons.
I parpelles de miralls trucats per fora,
van a veure el teu de dins
franquejant les avinences
i les bèsties del cargol
de l'escala de la ciència.
Són les peces del mercat
on cercar les coses bones
i sastrejen qualque crit
fent vestit de masovera
com els Déus sobre les celles
o un – caram, estic millor.