divendres, 13 d’agost del 2010

La cuina és un infern
plena de cossos curiosos
la nina hi jau al tron
vestida d'ocres furiosos
les cordes deuen dits
a tants melangiosos
i al teu final de pit
l'albada és un crit.

Darrera meu hi van
cadàvers de gossos
les fures del teu temps
són fins silenciosos
i els monstres del teu cor
de veres, són fosos?
Al fons de l'entredit
les boires fan nit.
La cuina és un infern
plena de cossos curiosos
la nina hi jau al tron
vestida d'ocres furiosos
les cordes deuen dits
a tants melangiosos
i al teu final de pit
l'albada és un crit.

Darrera meu hi van
cadàvers de gossos
les fures del teu temps
són fins silenciosos
i els monstres del teu cor
de veres, són fosos?
Al fons de l'entredit
les boires hi fan nit.