divendres, 13 d’agost del 2010

La cuina és un infern
plena de cossos curiosos
la nina hi jau al tron
vestida d'ocres furiosos
les cordes deuen dits
a tants melangiosos
i al teu final de pit
l'albada és un crit.

Darrera meu hi van
cadàvers de gossos
les fures del teu temps
són fins silenciosos
i els monstres del teu cor
de veres, són fosos?
Al fons de l'entredit
les boires hi fan nit.