dimecres, 18 de juny del 2008

Acar d'acres, gra de sorra
Arc d'arcades amb teulades
avi d'àvies, vi de vil·les
bar de varis amb presagis
bec de beques, vent de ventres
ble de bledes embalades
emmarcades en mandorles
descregudes i arrugades.

Col de coles, set de setzes
Cant de càntirs i abrusades
cor de cordes, dit de dites
dat a totes malferides
dut per rutes, erm d'armades
sa de santes envestides
endreçades en calaixos
d'un bell sastre que custòdia.