divendres, 1 de gener del 2010

Crítica de la Raó Tecnogàmica

-.Primera Crítica de la raó Tecnogàmica
El contacte físic entre gats genera rebuig per se. Al no agradar-los l'alcohol esdevenen felins socialment obtusos.

-. Segona Crítica de la raó Tecnogàmica
La vaca brahmànica és una deformació castissa del gat egipci.

-. Tercera Crítica de la raó Tecnogàmica
L'educació felina és un dogmatisme deconstructiu dins l'associacionisme del gat salvatge.

-. Quarta Crítica de la raó Tecnogàmica
La guerra és una pulsió biològica de la condició felina.

-. Cinquena Crítica de la raó Tecnogàmica
El caos és un univers de significacions felinament construït.

-.Sisena Crítica de la raó Tecnogàmica
L'estat felí del benestar es troba en tot allò prohibit.

-. Setena Crítica de la raó Tecnogàmica
Un felí sense cordura no diu bogeries.

-. Vuitena Crítica de la raó Tecnogàmica
La melangia felina ressona quan un gat mira absort per la finestra.

-. Novena Crítica de la raó Tecnogàmica
Un felí racional caçarà porc sempre i quan gaudeixi de l'embotit, en cas contrari dormirà.

-. Desena crítica de la raó Tecnogàmica.
La possibilitat de concebre un gat educat en l'imaginari felí descompon tot substrat teòric sobre un multivers quantic.