dimecres, 25 de març de 2009

Cau de pluja el cor, acord
nota d'aspre cua d'astre
peu de molsa, lliri, gorg,
fila amada, mans d'arcada.
Beu del breu desig del port
amb la cara dibuixada
i carda folls manyocs de lluna
amb una espècie d'extinció.

Viu la veda en termes d'aigua
cega monstres amb claror
com a sastre que n'apila
en pous de l'era de la por.
Dius del teu vestit de pruna
nanses dures, armadures
i amb la punta de les tiges
beses molls clatells de llop.